• Lorem ipsum

Privacybeleid USN Group B.V.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid USN Group B.V. (hierna verder te noemen: ‘USN Group’), gevestigd te (3316 GD) Dordrecht aan de Daltonstraat 65, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74550594, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.                                      

Toepassingsgebied
Het privacybeleid van USN Group is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met USN Group, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Dit beleid geldt voor alle aan USN Group gerelateerde domeinen.

Welke gegevens worden verwerkt?
USN Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u (telefonisch) contact met ons zoekt.

Deze persoonsgegevens worden door USN Group verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • bezorgadres(sen);
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres c.q. IP-adres;
 • betaalgegevens;
 • en alle verdere persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van uw bestelling.

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken wij?
USN Group heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van bezoekers van onze website die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij deze minderjarige toestemming heeft van zijn of haar ouders of voogd. Het is echter niet te controleren of een bezoeker van onze website jonger is dan 18 jaar. USN Group raadt ouders/voogd dan ook aan om betrokkenheid te tonen bij het internetgebruik van hun kinderen ter voorkoming van het verzamelen van persoonsgegevens van hun kinderen zonder dat de ouders of voogd hier toestemming voor hebben gegeven. Als u meent dat USN Group zonder voorafgaande toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld van een minderjarige, kunt u contact opnemen met onze organisatie via [email protected] (e-mailadres), waarna wij de informatie zullen verwijderen.  

Wat is de grondslag van de verwerking?
USN Group verwerkt de voornoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden, zoals vermeld in artikel 6 van de AVG:

-              Wettelijke verplichting;

-              Uitvoering van een overeenkomst;

-              Verkregen toestemming van betrokkene;

-              Gerechtvaardigd belang;

Doeleinden
USN Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • De bezorging van uw bestelling en om u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling;
 • Verzorging en afhandeling van eventuele retouren of reparaties;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Indien het nodig is voor onze dienstverlening kunnen wij u bellen of e-mailen;
 • Indien er wijzigingen plaatsvinden in onze diensten en producten kunnen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
USN Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de hiervoor genoemde doelen te kunnen realiseren, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U als klant van USN Group heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door USN Group. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar [email protected]

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
USN Group neemt het beveiligen van uw gegevens erg serieus. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Delen van gegevens aan derden
Indien uw gegevens moeten worden verwerkt door anderen, verplichten wij deze partijen als ‘’verwerker’’ onder meer volgens onze instructies en (beveiliging)standaarden met uw gegevens om te gaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst, zodat uw gegevens met evenveel veiligheid en vertrouwelijkheid worden behandeld als dat USN Group uw gegevens behandelt.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die bij uw eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen op uw computer, smartphone of tablet. De cookies die USN Group gebruikt, zijn noodzakelijk voor het verzamelen van technische informatie over uw websitebezoek. Ook zorgen cookies voor een hoger gebruiksgemak. Cookies zorgen er namelijk voor dat onze website goed werkt en ze onthouden uw voorkeuren. Met cookies kunnen wij tevens onze website optimaliseren.
Afmelden voor cookies is mogelijk door in uw internetbrowser in te stellen dat u niet wil dat cookies worden opgeslagen. Daar kunt u ook alle eerdere informatie die is opgeslagen weer verwijderen.

Hoe werkt ons privacybeleid bij doorgeleiding naar andere websites?
Ons privacybeleid geldt enkel en alleen voor de website van USN Group. Het is mogelijk dat onze website linkt naar andere websites die wij niet beheren of bezitten. USN Group is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.
Wanneer u een andere website bezoekt, raadt USN Group u aan goed kennis te nemen van het op die website geldende privacybeleid.

Wijziging of aanvulling van ons privacybeleid
Op onze website www.erotieknederland.nl vindt u de geldende versie van ons privacybeleid. USN Group behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid bij te stellen. Wij raden u dan ook aan om regelmatig kennis te nemen van ons privacybeleid. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens en ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met USN Group op +31 85 130 8238.

Reviews
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.